Experience

To view this page in english click here

De Experience tak is voor studenten de plek bij uitstek om academische kennis echt om te zetten in de praktijk door zelf aan de slag te gaan. Zo biedt AFC de mogelijkheid om deel te nemen aan een  Student Consulting project of kan je proeven van het ondernemerschap via een stage bij een startup. Daarnaast bieden we in de loop van het semester nog andere uitdagingen aan voor studenten die zich willen voorbereiden op een AFC project en al in contact willen komen met het bedrijfsleven.

Student Consulting Projecten


Logistics, simulation and optimization


 
 

Strategy


 
 
 


FLEXPACK – Strategie en logistiek

Flexpack, een dynamisch en professioneel maatwerkbedrijf, biedt minder validen werk op hun bedrijf zelf en zendt hen ook uit naar naburige werkgevers als ze daar extra werkkrachten nodig hebben. Flexpack wil een efficiënt en ecologisch mobiliteitsplan uitwerken voor Klein-Brabant met elektrische deelfietsen. Het huidige elektrische deelfietsensysteem is niet winstgevend genoeg. De elektrische fietsen kampen namelijk met verscheidene kosten ( herstellingen, aankoop) die jammer genoeg groter zijn dan de opbrengsten. Veel fietsen staan vaak ook stil tijdens de werkuren en leveren zo dus niets op. Naast een financiële onafhankelijkheid van de overheid wil Flexpack ook een coherente samenwerking creëren tussen de bedrijven/gemeentes voor een volledige optimalisatie. Jij als projectlid komt dus op de proppen met een financieel model, een efficiënte plaatsing van de fietsen en een samenwerkingsplan voor de lokale overheden en bedrijven.

CERA – Strategisch marketing plan

Cera wil meer Vlamingen op de fiets krijgen en dan vooral voor het woon-werkverkeer. Hiervoor lanceren ze jaarlijks het initiatief “Woensdag Fietsdag” in mei/juni. Cera wil dat jij een ambitieus strategisch plan opstelt om het aantal partners te vervijfvoudigen van 200 naar 1000. Dit plan zal je opstellen op basis van een behoefteanalyse die je eerst uitvoert bij de huidige partners. Daarnaast zal je ook het online platform woensdagfietsdag.be nog sterker maken.

Het project is dus opgedeeld in 3 fases: de behoefteanalyse, het opstellen van het strategisch plan en een innovatief voorstel voorleggen i.v.m. woensdagfietsdag.be. De behoefteanalyse zal gebeuren aan de hand van een marktonderzoek, die jij en het team zelf zullen opstellen en uitvoeren. Alle data van dit onderzoek wordt vervolgens verzameld, gekwantificeerd en geanalyseerd. De conclusies van deze analyse worden voorgesteld op de tussentijdse presentatie.

Op basis van deze conclusies zal je dan eerst een strategisch plan opstellen om het aantal partners te vervijfvoudigen. Hier zal je vooral antwoorden op de vraag welke rol Woensdag Fietsdag als initiatief kan innemen naar hun partners toe.

De uitkomsten van het marktonderzoek kan je dan ook nog eens gebruiken bij het voorstel voor woensdagfietsdag.be. Je bekijkt welke tools en systemen de website bevat om aan de noden van de partners te voldoen en stelt er andere of nieuwe voor om hem zo optimaal te maken. Alle gevonden oplossingen worden dan samengevat en voorgesteld op de eindpresentatie.

TELENET – High level digitalisering strategie

Het project bestaat uit drie luiken die kaderen in het verbinden van de verschillende kanalen langs waar Telenet zijn sales en services aanbiedt (Retail, Callcenter, E-sales/Digital en Social). Enerzijds zal er een dashboard opgesteld moeten worden dat het management in staat stelt de evolutie in deze omni-kanaal approach op te volgen. Tevens zal er een Profit en Loss analyse uitgevoerd worden rond hun retail en de invloed van digitalisering hierin. Tenslotte moet de mogelijkheid van het digitaliseren van bepaalde activiteiten bekeken worden.

HAMLET – Kostenanalyse en –optimalisatie

Hamlet NV is een familiebedrijf, met hoofdzetel in Vrasene, actief in de chocolade industrie. Met een jaaromzet van 90 miljoen euro zijn zij verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de Belgische chocoladeproductie. Het bestaan van Hamlet NV gaat terug tot 1956, maar tot op heden hebben zij niet kritisch stilgestaan bij het huidig kostprijsmodel. Dit kostprijsmodel is dan ook niet mee geëvolueerd met de groeiende organisatie. Het team zal Hamlets kosten in kaart brengen en het systeem analyseren, om zo het kostprijsmodel te optimaliseren. Wat dit project ook zo aantrekkelijk maakt, is onze impact. Hamlet zal onze bevindingen implementeren. Met andere woorden, wat wij tijdens dit project gaan realiseren zal nog jaren invloed hebben op de resultaten van Hamlet.


Wat houdt Students@Startups in?

Ervaren hoe het eraan toe gaat in een startup, hoe ondernemers erin slagen ideeën om te zetten in realiteit en pure motivatie om te zetten in een levensvatbare en duurzame onderneming? Terwijl zelf een startup oprichten momenteel nog een stap te ver is, laat Students@Startups toe dit alles toch al te ontdekken en te proeven van alles wat ondernemerschap ademt.

Bij Students@Startups krijg je gedurende 8 weken gedurende één semester de kans om actief deel uit te maken van een reeds bestaande startup om deze nog naar een hoger niveau te tillen. Zo krijg je een exclusief beeld van het reilen en zeilen van een startup. Niet door er alleen naar te kijken maar door er effectief in mee te werken! We laten je echter niet aan je lot over: er zullen workshops georganiseerd worden die je competenties en skills zullen aanreiken om deze activiteit tot een goed einde te brengen, en gedurende het semester word je opgevolgd door AFC.

Concreet ziet het verloop van zo’n stage er als volgt uit:

Selectie
Aan het begin van het semester wijzen we je toe aan de startup waar je het komende semester deel van zal uitmaken, afgaande op je motivatie, algemeen profiel en CV.

Startreceptie en kennismakingsavond
Op de eerste bijeenkomst krijgen jullie de kans om de andere studenten én de startups te leren kennen in een ontspannende setting in het Creativity Lab, waar jullie ook de rest van het semester gebruik van kunnen maken om je activiteiten bij de startup uit te voeren. Dit is het startschot om er de volgende week echt aan te beginnen!

Workshops
Verschillende workshops zullen helpen om een beter perspectief te vormen over de bruisende ondernemingswereld, en onmisbare vaardigheden aanleren voor iedere ondernemer. De data hiervan worden tijdig gecommuniceerd.

Slotreceptie
Aan het einde van de 8 weken houden we opnieuw een receptie ter afsluiting van een geslaagd semester!

STUDENTS@STARTUPS

MINDSPELLER

Slechts 5% van onze beslissingen gebeuren bewust. Via neuromarketing helpt Mindspeller bedrijven de overige 95% aan te spreken. Zij gebruiken echte neurowetenschap om te kijken welke associaties bepaalde merken bij mensen teweegbrengen. Aan de hand hiervan gaan ze hun klanten helpen om hun marketing te verbeteren. Hier bestaat jouw taak uit 3 delen: klanten binnenhalen, marketing en consultancy. Je gaat dus ten eerste deals closen; proberen om bedrijven te overtuigen om klant te worden van Mindspeller. Ten tweede ga je hen ook helpen bij hun marketing. Tenslotte kan je mee een project op gang trekken waar Mindspeller de klant helpt bij hun marketingstrategie.

MACTY (ENG)

Macty has developed AI to help you find the exact outfit you want, with the least amount of effort. You simply send a picture of something similar and it will find it for you! It has many more tricks up its sleeve too, all designed to make online shopping easier and make sure you find the exact item you want (their website explains it very well: www.macty.eu). They are looking for someone to help with their digital marketing and someone who likes to work with data. If you choose the marketing project, you will create and manage their marketing campaign. The scope of the data analyst project goes from preparing the data before it is processed, to using machine learning algorithms to find interesting patterns in the data. However, previous knowledge is not required, only motivation and willingness to learn!

THEO TECHNOLOGIES

THEOPlayer is a universal video player that works on any platform and in every situation. This sounds easy, but it is not. It appears to be working quite well, as they have some impressive customers: CNN, Telenet, VRT, NASDAQ and even the European Parliament are among them. They are looking for someone to help with their marketing. More specifically, they present two projects. The first project is about a marketing e-mail drip campaign based on specific customer segments and stages in the sales cycle. You will identify the process, the flow and the messages to be delivered, you will play a leading role in creating the marketing collateral. The second project comprises LinkedIn campaigns using matched audiences and retargeting to generate new leads.

PHARMA COLLECTIVE

Apothekers hebben niet de tijd of de expertise om zelf een online aanwezigheid te verzorgen, Pharma Collective helpt hen hierbij. Zij ontwikkelen bijvoorbeeld een website of een webshop voor hen. Ze doen dit aan de hand van een ‘platform as a service’, dit betekent dat alle features centraal ontwikkeld en bewaard worden, maar elke website is wel maatwerk en staat op zichzelf. Zij doorgaan een sterke groei, waarbij het aantal aangesloten apothekers in recordtempo stijgt. Vorig jaar hebben studenten via Students@Startups een marktonderzoek gedaan om te kijken of ze hun diensten ook in een ander Europees land kunnen aanbieden. De conclusie was dat Frankrijk een goede kandidaat was, jij kan dus nu op hun werk verder bouwen en een go-to-market voor Frankrijk uitwerken!

 

Heb je nog bijkomende vragen? Stuur gerust een e-mail naar experience@afcleuven.be, of bel naar +32 470 56 68 80.