Eind september trekt het studentenleven in Leuven zich weer op gang! De nodige TD’s worden
georganiseerd en op onze alom gelauwerde Oude Markt laten ze de vaten met gerstenat aanvoeren,
allemaal opdat de studenten in hun vertrouwde omgeving over hun voorbije zomer kunnen
bijpraten. Reizen, studeren, werken, stages… en FESTIVALS. Een festival is meer dan drank- en
eetkramen, publiek en een band… Podiumopbouw, leveranciers, vrijwilligers, budgettering, de
voorkeur van het publiek, prijszetting en de backstage zijn slechts enkele domeinen waarbij
beslissingen een cruciale impact hebben op het welslagen van een festival. Is in dit geval meer altijd
beter? Zijn de prijsstijgingen een logisch gevolg van de hedendaagse verwachtingen? We horen het
van enkele vaandeldragers uit de festivalwereld en topondernemers van ondersteunende bedrijven.
Hou zeker onze facebookpagina in te gaten om op de hoogte te blijven van dit unieke evenement op
19 maart 2019!